23 июля, вторник
 

Международные отношения


Saistītie
Ar grozījumiem, kas ir izsludināti līdz 2002.gada 6.novembrimLATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMSLatvijas Kriminālprocesa kodekssPIRMĀ SADAĻA

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Pirmā nodaļa

PAMATNOTEIKUMI

1.pants. Kriminālprocesa likumi

Procesuālo kārtību krimināllietās Latvijas Republikas teritorijā nosaka Latvijas Kriminālprocesa kodekss.

Kriminālprocesa likumu noteiktā procesuālā kārtība ir vienota un obligāta visās krimināllietās un visās tiesu, prokuratūras un izziņas iestādēs.

Procesuālo kārtību krimināllietās nosaka kriminālprocesa likumi, kas ir spēkā tai laikā, kad izdara pirmstiesas izmeklēšanu vai lietu izskata tiesā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 1992.gada 5.februāra likumu un 1994.gada 22.jūnija likumu, kas stājas spēkā 1994.gada 1.oktobrī .)

2.pants. Kriminālprocesa uzdevumi

Kriminālprocesa uzdevums ir ātri un pilnīgi atklāt noziedzīgus nodarījumus, noskaidrot vainīgos un nodrošināt likumu pareizu piemērošanu, lai katra persona, kas izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, tiktu taisnīgi sodīta un neviens nevainīgais netiktu saukts pie kriminālatbildības un notiesāts.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 1990.gada 23.oktobra likumu, 1992.gada 5.februāra likumu un 1998.gada 14.oktobra likumu, kas stājas spēkā 1999.gada 1.aprīlī.)

3.pants. Pienākums ierosināt krimināllietu un atklāt noziedzīgu nodarījumu

Tiesai, prokuroram un izziņas iestādei savas kompetences robežās katru reizi, kad atklātas noziedzīga nodarījuma pazīmes, jāierosina krimināllieta, pielietojot visus likumā paredzētos līdzekļus, lai noskaidrotu noziedzīgā nodarījuma notikumu un personas, kas vainīgas noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā, un lai tās sodītu.

Ziņas par noziedzīgiem nodarījumiem iekļaujamas vienotajā uzskaitē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 1994.gada 22.jūnija likumu, 1998.gada 14.oktobra likumu un 2002.gada 20.jūnija likumu, kas stājas spēkā 2002.gada 1.novembrī.)

4.pants. Apsūdzības celšana pieļaujama vienīgi uz likuma pamata un likumā noteiktā kārtībā

Nevienu nevar saukt pie kriminālatbildības kā apsūdzēto citādi kā vien uz likuma pamata un likumā noteiktā kārtībā.

5.pants. Apstākļi, kas• ЗАКОН © 1999-2019 г. (21.10.99) •
Rambler's Top100 Рейтинг.Сопка.Net
 

Fatal error: Call to a member function return_links() on a non-object in /home2/law/public_html/template/footer_nadzor.inc on line 150